8 КЛАС

30 березня – 03 квітня

Українська мова

Опрацювати теми: «Звертання», «Вставні слова», «Розділові знаки при звертаннях та вставних словах» .Виконати чотири вправи на вибір.

Українська література

Прочитати Н.Бічуя «Шпага Славка Беркути», О.Довженко «Ніч перед боєм»

Зарубіжна література

 Прочитати В.Шекспір «Ромео і Джульєтта», переглянути фільм.

М.Сервантес «Дон Кіхот»,1 частина  с.164-176 прочитати, знати зміст твору.

Англійська мова

Опрацювати параграф 3на ст. 258, параграф 9, 10 на ст. 262; повторити утворення часів Past Simple, Present Simple, Future Simple, Present Continuous,  Past Continuous. Письмово: впр. 2, 4, 5, 7 ст. 192-194; усно: впр. 3, 6,1, 2, 3 ст. 192-196. Презентувати свій улюблений журнал або газету впр. 4 b) ст. 196.

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 8-го класу )

Інформатика

Тема: «Абсолютні, відносні й мішані посиланняна комірки та діапазон комірок».

Опрацювати п.7.1. , виконати завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=358870

Біологія

Перегляну відео урок «Вища нервова діяльність» за посиланням

Скласти таблицю порівняння умовних і безумовних рефлексів

Хімія

Опрацювати §25 «Розрахунки за рівняннями реакції». Переглянути  урок за посиланням https://youtu.be/Kha4L_FLs_Q

Виконати завдання для самоконтролю на стор. 100, розв’язати задачу № 6.

Географія

Опрацювати «Зміна кількості населення»

Переглянути відео урок за посиленням https://youtu.be/2ZtObbTCsT0

Дати відповіді на питання параграфа

Алгебра

Опрацювати §19 вправи №869, №873, №876, № 879 розв’язати

Опрацювати §20 вправи №925, №930, №932 розв’язати

      Геометрія

Повторити §13-17 вправи  №757, №761, №764, розв’язати,

стор. 165 с.р. 4 (в.1) розв’язати Опрацювати §18 вправи №803,  №804, №808, №811 розв’язати

Історія

  1. Опрацювати §29 «Козацька Україна після Полтавської битви», запитання в кінці вказаного параграфа. Вивчити терміни і дати.
  2. Опрацювати §30 «Освіта, архітектура, образотворче мистецтво». Підготувати презентацію з даної теми («Освіта» – Єрсак Р., «Архітектура» – Мишинський С., «Образотворче мистецтво» – Хитрук А., «Церковне життя» – Бучма Б.).
  3. Урок узагальнення (стор. 202 – 204).
  4. Опрацювати §31 «Гетьманщина У 20–40 рр. 18 ст.». Охарактеризувати діяльність гетьманів І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола за ланцюжком Квінтиліана.
  5. Опрацювати §32 «Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст.».  Охарактеризувати діяльність гетьмана К. Розумовського. Дати відповіді на запитання в кінці вказаного параграфа.

Мистецтво      

§24-25   Опрацювати і скласти конспект. Дослідити  в інтернеті, які класичні твори звучать у сучасних флеш-мобах.  Зайти в інтернет і подивитися літературно-меморіальний музей Григорія  Сковороди.

06.04. – 10.04

    Алгебра

Опрацювати §20 вправи №929, №931, №933 розв’язати

      Геометрія

Опрацювати §18  https://youtu.be/yyYmqWmF0N4

Розв’язати  4 задачі після §18 Рівня А

06.04. Фізика 8 клас.

Опрацювати §34. Законспектувати задачу №1 ст. 188.

Розв’язати вправу 34(1, 2, 3) за допомогою посилання https://www.youtube.com/watch?v=-htyuAC9g8Q&list=PLSLajZxJCN0jx7yVbg5ejk39NhxNnP4M3&index=53&t=5s

10.04. Фізика 8 клас.

Розв’язування вправи 34(4, 5, 6) за допомогою посилання https://www.youtube.com/watch?v=-ZrffQn_lKs&list=PLSLajZxJCN0jx7yVbg5ejk39NhxNnP4M3&index=54&t=0s

Хімія. Опрацювати §44. Виконати письмово практичну роботу (написати до кожного завдання відповідні рівняння реакцій).
Біологія. Опрацювати §48. Дати відповіді на питання ст. 227(письмово).
Географія. Опрацювати тему «Міські та сільські населені пункти. Класифікація Географія. міст».

Українська мова-  вивчити теми «Поняття про відокремлення», «Відокремлені означення і прикладки». Виконати 3 -4 вправи на вибір

 Українська література-  Схарактеризувати образи Славка,Юлька, Стефка,Лілі

 Зарубіжна література-  Порівняти образи Д.Кіхота і Санчо. Записати думки з приводу «Чи потрібні зараз Дон Кіхоти ?»

Англійська мова

Вивчити слова на сторінці 197; повторити утворення часів Past Simple, Present Simple, Future Simple, Present Continuous,  Past Continuous. Письмово: впр. 8, 1 b) , 2 ст. 198-199; усно: впр.6, 7,8, 1а) ст. 197-199.

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 8-го класу )

Письмово виконати тест

Інформатика

Тема: «Призначення і використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора». Опрацювати п.7.2

13 квітня – 17 квітня

    Алгебра

Опрацювати §21 https://youtu.be/k4BHfTOX8ks

розв’язати №1007, №1008, №1011, 1015, №1016

    Геометрія

Опрацювати  §20  https://youtu.be/cQ2-agslMWg

Розв’язати  №876, №877, №878 , №880, №881

Англійська мова

Опрацювати правило про означений артикль THE  з географічними назвам на ст. 201(параграф 2 ст. 244-245). Повторити утворення часів Past Simple, Present Simple, Future Simple, Present Continuous,  Past Continuous. Письмово: впр. 2, 3, 4, 52 ст. 200-202; усно: впр. 1 ст.200.

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 8-го класу )

13.04. Фізика

Опрацювати §35. Законспектувати задачу №1 ст. 192.

Розв’язати вправу 35(1, 2, 3) за допомогою посилання https://www.youtube.com/watch?v=nh6Hmw1I1Hk&list=PLSLajZxJCN0jx7yVbg5ejk39NhxNnP4M3&index=58&t=0s

17.04. Фізика

Опрацювати §36.

Розв’язати вправу 36(1, 2, 3) за допомогою посилання https://www.youtube.com/watch?v=XB-gtXLVrJE&list=PLSLajZxJCN0jx7yVbg5ejk39NhxNnP4M3&index=60&t=0s

аудіододаток до підручника 8-го класу )

Українська мова

Опрацювати теми: «Відокремлені прикладки, додатки, обставини». Виконати чотири вправи на вибір.

Українська література

Контрольна робота  «Коцюбинський, Довженко, Бічуя». Розв’язати тести. Переслати відповіді мені.

Зарубіжна література

Опрацювати тему «Бароко», «Творчість  Джонна Донна», виразно читати поезії. С. 180-184,187-189.

Інформатика

Тема: «Абсолютні, відносні й мішані посиланняна комірки та діапазон комірок».Повторити п.7.1. , виконати «Практична робота №14» ст.236, виконане завдання надіслати на електронну адресу вчителя zubenkotetyana@gmail.com

Хімія. Розв’язати задачі №№131 -133 ст. 198

Біологія. Опрацювати §49. Виконати творче завдання на ст. 231.

Географія. Опрацювати і законспектувати тему «Національний склад населення України, національні меншини, етнічні групи».

21 квітня – 24 квітня

Українська мова-  вивчити теми «Поняття про відокремлення», «Відокремлені означення і прикладки, обставини». Виконати 3 -4 вправи на вибір. Скласти допис дискусійного характеру “Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку інтернет?” з використанням відокремлених обставин.

Українська література-  прочитати оповідання В. Дрозда “Білий кінь Шептало”.

 Зарубіжна література-  прочитати комедію Мольєра “Міщанин- шляхтич”

Всесвітня історія.  

23.04.Урок узагальнення «Епоха Просвітництва».

1. Виконати тестові завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=275661

Завдання виконати до 28  квітня.

За виконанням завдань я слідкую.

Виконуйте тести і завдання, всі учні.

Бажаю успіхів!

21.04. Практичне заняття .Проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у 18ст. Виявити зміни , які стали наслідком промислової революції, (ідей Просвітництва). Проаналізувати Декларацію незалежності США і встановити, які ідеї Просвітництва в ній відображено.

1.Прочитати розділ « Епоха Просвітництва».

2.Повторити значення понять («Просвітництво», «промисловий переворот», «освічений абсолютизм» , «Декларація незалежності США».

Хімія. Тестові завдання за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=546476

Біологія. Дослідницький практикум «Визначення типів вищої нервової діяльності» ст. 96 робочий зошит.

Географія. Релігія як явище культури світової релігії. Релігійні конфесії в Україні (законспектувати)

Англійська мова

Повторити утворення часів Past Simple, Present Simple, Future Simple, Present Continuous,  Past Continuous. Письмово: впр. 1, 3, ст. 203-205; усно: впр. 2, 4,5, 6, 7 ст. 205-207. Вивчити слова на ст. 206.

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 8-го класу.  

Слухаємо:

Unite-4_Les-2_page-205_task-2;

Unite-4_Les-2_page-206_task-6а

24.04. Фізика

Опрацювати §37. Законспектувати задачу №1 ст. 202.

Розв’язати вправу 37(1, 2) за допомогою посилання

Алгебра

Виконати тестове завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=896089

 Опрацювати §21 https://youtu.be/P7wRoqad4S0 

Розв’язати №1007, №1010, №1012, №1014

    Геометрія

Опрацювати  §21, переглянути відео уроки за посиланнями: https://youtu.be/rhNq6p8W_iw

Розв’язати №924, №925, №927, №937, №938

Інформатика

Тема: «Призначення й використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора».

Опрацювати п.7.2.

27 – 30 квітня

Українська мова

Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села) на основі особистих спостережень з використанням відокремлених означень та обставин.

Українська література

Прочитати Ю. Винничук «Місце для дракона» Схарактеризувати Грицька, Пустельника.

 Зарубіжна література

Схарактеризувати основні образи комедії.

Прочитати на урок ПЧ оповідання І.Буніна «Красуня».

Історія України.

28.04. Тема: Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

1. Опрацювати тему. Подивитися відео урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=l0mPiwaBfmQ

2. Виконати тестові завдання за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=l0mPiwaBfmQ

Завдання виконати до 30  квітня, 14 год.

30.04. Тема: Нова Січ. Ліквідація Гетьманщини.

1. Опрацювати тему підручника.

2. Вивчити значення понять «Малоросійська колегія», «Гетьманщина», «Підпільненська Січ».

3.Вивчити значення дат 1734-1775, 1775,

4. Виконати тестові завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=382097

Опрацювати стор. 192(біквадратне рівняння)

Розв’язати №948, №950, тести на стор.227

Повторити §19-21. Готуємось до контрольної роботи!

Геометрія

Повторити §21. Розв’язати №930, №932, №940, №942.

27.04. Фізика 8 клас.

Опрацювати §38. Законспектувати задачу №1 ст. 206.

Розв’язати вправу 38(1) за допомогою посилання https://www.youtube.com/

Інформатика

Тема: «Створення та налагодження діаграм різного типу».

Опрацювати п.7.3.

04 – 08 травня

8 клас. Хімія. Контрольна робота за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=307814

8 клас. Біологія. Опрацювати §54. Створити проект «Йододефіцит в організмі людини, його наслідки, профілактика.»

8 клас. Географія. Проєктна робота «Положення, населення, природа Миколаївської області».

04.05. Фізика 8 клас.

Опрацювати §39. Розв’язати вправу 39(1) за допомогою посилання https://www.youtube.com/

04.05. Фізика 8 клас.

Опрацювати §40.

Розв’язати вправу 39(6) за допомогою посилання https://www.youtube.com/

Англійська мова

Повторити утворення часів Past Simple, Present Simple, Future Simple, Past Perfekt PASSIVE ВПР. 1ст. 208. Повторити параграф 8 «Пасивний стан. Утворення пасивного стану» на ст. 261. Вивчити слова на ст. 213.  Письмово: впр. 3 ст.214; усно:впр.1, 4 ст. 212-214.

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 8-го класу)

 Українська мова-  вивчити тему «Відокремлені уточнювальні члени речення»,виконати 3 вправи на вибір.

Українська література- УПЧ  прочитати оповідання Оксани Думанської 

«Школярка з передмістя», записати у зошит свої враження від твору.Зарубіжна література-  прочитати  «Маленький принц” А. Екзюпері  с. 216-232, подивитись фільм. Схарактеризувати образи твору

Алгебра

Контрольна робота «Квадратні рівняння. Теорема Вієта».

Розв’язати і скинути мені до 6 травня!

Опрацювати §22 Квадратний тричлен. https://youtu.be/KlPgFrWUL7I

Розв’язати №№1045, №1046, №1047, №1048.

Геометрія

Опрацювати §22   https://youtu.be/akTCBjx8NV0

Розв’язати №985, №986, №987, №990, №993.

8 клас. Історія України .

05.05. Тема. Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України. Наш край у 20- 90 роки 18 ст.

1. Опрацювати тему підручника. https://www.youtube.com/watch?v=xIWbiA07sSI

2. Дати відповіді на запитання:

а. як називалася остання Запорозька січ. ( роки її існування, чому мала таку назву);

б. останній кошовий отаман Запорізької січі. Його діяльність;

в. російсько-турецькі війни 1768-1774 рр.  1787- 1791 рр., підсумки війни: які договори були підписані після закінчення воєн, умови кожного договору.

3. Скласти хронологічний ланцюжок заселення Південної України.

07.05. Правобережна Україна та західноукраїнські землі.

1.Подивитися відео уроки за посиланнями

2. Вивчити терміни «гайдамаки», «гайдамацький рух», «коліївщина».

3.Вивчити значення  дат 1734, 1738-1759, 1768.

 4. Виконати тестові завдання за посиланням    https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=305877