7 КЛАС

30 березня – 03 квітня

Українська мова

Опрацювати теми: «Написання прислівників окремо, разом, через дефіс»,  виконати дві вправи на вибір. Повторити тему «Прислівник», буде контрольна робота.

Українська література

Прочитати М.Павленко «Русалонька із 7-В або прокляття роду Кулаківських».

Прочитати С.Васильченко «Приблуда»

Зарубіжна література

Прочитати Е.По «золотий жук», А. Конан Дойл «Спілка рудих», «Пістрява стрічка»

Англійська мова

Опрацювати ст. 162 – 166; опрацювати параграф 7 на ст. 205; повторити утворення часів Past Simple, Past Continuous, Past Perfekt. Письмово: впр. 1b), 2, 4,1b), 2, 3, 4 ст.162-166; усно: 1 а), 3, ст. 162-163. Створити презентацію про своє рідне село.

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 7-го класу, слухаємо:  Unit-4_les-2_page162_task-1; Unit-4_les-2_page-163_task-3)

Алгебра

Опрацювати §23, виконати вправи №942, №945, №954.

Виконати домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=621995 30 березня до 20 00 год.

Опрацювати §24, виконати вправи №984, №986, №1000(а, б)

Виконати домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=976764 30 березня до 2100 год.

Опрацювати §25, виконати вправи №1021, №1025, №1033(а, в), вправи на повторення №1042.

Виконати домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=154530 2 квітня до 20 00 год.

Опрацювати §26, §27, виконати вправи №1053, №1062, №1093, №1100.

Виконати домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=614428  3 квітня до 2100 год. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=393653 3 квітня до 21 00 год.

Геометрія

Опрацювати §18. Виконати задачі на побудову №1, №2 ст.131-132. Практичне завдання №551. Вправа на повторення №552.

Виконати домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=547060 1 квітня до 20 00 год.

Опрацювати §19. Самостійне опрацювання теорії за підручником ст.136-138, теорема 23 – теорема 26 та їх наслідки. Виконати вправи №562, №564. Вправи на повторення №584.

Виконати домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=990515 3 квітня до 21 00 год.

Інформатика

Тема: «Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами». Перейти за посиланням  https://brainbasket.org/bezkoshtovni-uroki-scratch/   у саредовищі Scratch виконати завдання уроку 6 «Створити лабіринт»

Біологія

Хімія. Створити презентацію на тему: «Вода. Проблема чистої води. Охорона водойм.»

Біологія. Опрацювати §43. Дати відповіді на питання №№ 2, 3, 4(письмово).

Географія. Атлантичний океан. Практична робота №12(продовження).

Хімія

Опрацювати §24. Накреслити в зашиті таблиці 5, 6, 7. Виконати вправи 2, 3, 7 на сторінці 164.

Географія

Опрацювати тему «Тихий океан». Виконати практичну роботу по даній темі.  

Історія

Опрацювати §1. Стор.236-244. Підготувати презентацію з теми «Звичаї, традиції, релігія та винаходи в Середньовічній Індії» (Белінська Н.).

https://subject.com.ua/textbook/history/7klas_v/111.html

Опрацювати §2. Стор.244-252. Підготувати презентацію з теми «Звичаї, традиції, релігія та винаходи в Середньовічному Китаї» (Вайгоні О., Колесніченко О.).

http://www.nbuv.gov.ua/node/4683

Опрацювати §17. Розквіт Галицько-Волинської держави за Данила Галицького та його наступників. Знайти відповіді на запитання в кінці вказаного параграфа.

Опрацювати §18.Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за галицько-волинську спадщину. Знайти відповіді на запитання в кінці вказаного параграфа.

http://elenaperexodova.blogspot.com/2015/03/blog-post_13.html

     Опрацювати §19. Культура Галицько-Волинської держави. Історичне значення Галицько-Волинської держави. Підготувати презентацію з теми  «Архітектура й образотворче мистецтво»  (Вайгоні О., Колесніченко О.), «Освіта» (Белінська Н.).


06.04. – 10.04

09.04. Алгебра 7 клас.

Повторити §25. Вправи №№1023, 1024, 1038. Вправи на повторення №1043

Домашнє завдання за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/wzh421

10.04. Алгебра 7 клас.

Повторити §26, §27. Вправи №№1055, 1061, 1067. Вправи на повторення №№1078, 1081.

Домашнє завдання за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/vhq418

06.04. Геометрія 7 клас.

Повторити §17. Задачі на повторення №№787, 788, 789 ст.169

Домашнє завдання за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/dhf416

10.04. Геометрія 7 клас.

Повторити §1, §2. Вправи на повторення ст. 159 №№647, 651, 652, 654.

Домашнє завдання за посиланням

https://vseosvita.ua/test/start/rvw504

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=107458

06.04. Фізика 7 клас.

Розв’язування задач на тему «Тиск твердих тіл, рідин і газів» за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/mrg922

Біологія. Опрацювати § 43. Виконати практичну роботу на ст. 93 в робочому зошиті.

Хімія. Виконати завдання 1, 2, 3, 6, 7 на ст. 164

Географія. Опрацювати §59. Виконати практичну роботу №212. Виконати завдання №233.

Українська мова-  опрацювати тему «Прийменник», створити схему ознак, виконати 3 вправи на вибір.

 Українська література- с.243-245 прочитати, написати есе «Про що я поговорив би з дорослими доньками Фрідріха?

 Зарубіжна література- с.228-240 (прочитати)

Англійська мова

Опрацювати ст. 166 – 171; опрацювати параграф 3 на ст. 210; повторити утворення часів Past Simple, Past Continuous, Past Perfekt.  Вивчити слова на ст. 167. Письмово: впр. 3а) ст.167, впр. 5 ст. 169, впр. 1,2 ст. 171; усно: 4 а), 6, 7 ст. 168-170. Написати повідомлення про один із мостів ( зразок див. ст. 168).

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

13 квітня – 17 квітня

16.04. Алгебра 

Опрацювати §28. Вправи №№1126, 1130, 1134.

Повторити засвоєні знання, виконавши тести за посиланням https://learningapps.org/3477622

Домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=407722

17.04. Алгебра  

Розв’язування задач складанням систем рівнянь №№ 1144, 1146, 1150.

Домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=522698

13.04. Геометрія

Повторити §4. Вправи на повторення №№673, 676, 678.

Домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=913610

17.04. Геометрія

Повторити §5. Вправи на повторення №№683, 68, 686.

Домашнє завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=902250 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=343561

13.04. Фізика 

Тестові завдання для самоперевірки до розділу 3. Частина ІІ (письмово)     ст.192-193.

Повторення в таблицях ст. 194-195 (законспектувати у зошит).

Англійська мова

Опрацювати ст. 172 ; опрацювати параграф 4 на ст. 190; повторити утворення часів Past Simple, Past Continuous, Past Perfekt.  Повторити слова на ст. 167. Письмово: впр. 1, 2 ст. 172; Зробити постер одного з визнаних місць Лондона ( зразок див. ст. 173). Опрацювати текст London is the capital of Great Britain (див. додаток), виконати до нього завдання.

Посилання на аудіододатокhttps://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 7-го класу: слухаємо

Unite-4_Les-2_page-172;   )

Українська мова

Контрольна робота «Прислівник» Розв’язати тести. Переслати відповіді мені. Повторити тему «Прийменник».

Українська література

Підготуватись до контрольної роботи «Симоненко, Павленко, Пономаренко»

Повторити вивчений  матеріал.

Зарубіжна література

Схарактеризувати Сью і Джонсі з новели «Останній листок».

Дати відповідь на запитання: «Чи намалював Берман свій шедевр?», переслати у групу.

Хімія. Виконати вправи №№ 5, 6, 7 ст. 164

Біологія. Опрацювати §§45, 46. Дати відповіді на питання №№ 4, 5 (письмово).

Географія. Індійський океан. Практична робота №12(продовження).

21 квітня 24 квітня

 Українська мова-  опрацювати тему «Непохідні і похідні прийменники», виконати 2 вправи на вибір.Опрацювати тему “Портретний нарис” у РМ. Скласти портретний нарис по людину, яка для вас є зразком для наслідування.

 Українська література- підготувати повідомлення про Олега Ольжича (письмово!)

 Зарубіжна література- прочитати на урок ПЧ оповідання Е.Хемінгуея “Кішка на дощі”.Записати враження від твору.

Історія України.

21.04. Тема: Практичне заняття. Підготувати та представити історичний портрет короля Данила Галицького за планом. 1. Становлення Данила князем Галицько-Волинської держави.2. Походи на рицарів-хрестоносців, ятвягів.3.Внутрішня політика.4. Зовнішня політика.5. Останні роки життя Данила Галицького. Оцінка діяльності.

2.Опрацювати §15, 17.  

Виконати до 23 квітня.

Бажаю успіхів!

23.04. Урок узагальнення «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство.»

 Виконати тестові завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=837444  або завдання на стор.266.

Повторити §20, 21, 23.

Виконати до 28 квітня.

Хімія. Повторити §16. Виконати вправи №№ 3, 4, 5 ст. 121

Біологія. Опрацювати §46. Опрацювати ст. 202 для допитливих (письмово).

Географія. Північний Льодовитий океан. Практична робота №12(закінчення).

21.04. Алгебра

Повторити розділ 4. Завдання для самостійної роботи ст. 243 варіант 1.

Домашнє завдання тестові завдання №6 ст. 248.

23.04. Алгебра

Завдання для тематичного контролю№7 ст.250.

22.04. Геометрія

Повторити §§6, 7. Вправи на повторення №№689, 696, 697.

Домашнє завдання за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=751091

23.04. Геометрія

Повторити §§9, 10. Вправи на повторення №№712, 718, 722.

Домашнє завдання за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/djz145

Англійська мова

Опрацювати ст. 173-176 ; Повторити параграф 4 на ст. 190; повторити утворення часів Past Simple, Past Continuous, Past Perfekt.  Повторити слова на ст. 167. Письмово: впр. 3, 5b), 7, 8, 9 ст. 173-176; Усно: 5а), 6, 10 ст.174-176.

Посилання на аудіододаток:  https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 7-го класу:

Слухаємо:

Unite-4_Les-2_page-173;   )

Інформатика

Тема: «Програмування випадкових процесів. Створення ігрового проекту». Перейти за посиланням  https://brainbasket.org/bezkoshtovni-uroki-scratch/   у саредовищі Scratch виконати завдання уроку 11 «Ловець кульок», виконане завдання надіслати на електронну адресу вчителя zubenkotetyana@gmail.com

27 – 30 квітня

Українська мова

Опрацювати тему «Сполучник», виконати одну вправу до кожного параграфа.

Українська література

Контрольна робота «Симоненко, Павленко, Пономаренко»

Зарубіжна література

Прочитати новелу Рюноске Акутагави «Павутинка».Схарактеризувати образи новели.

Історія середніх віків.

28.04. Тема: Церковний розкол 1054 року.

1. Опрацювати пар.1(стор.80-95)

2. Виписати значення термінів («церковна ієрархія», «схизма», «церковна унія»,

«інквізиція», «єретики».

3. Вивчити значення дат 1054,1596.

4. Знайти відповіді на запитання в кінці вказаного параграфа.

07.05. Тема: Раннє Відродження.

1.Опрацювати пар.2(стор.113-115)

2. Вивчити значення термінів «Відродження», «гуманізм»

3. Знайти відповіді на запитання в кінці вказаного параграфа.

4. Виконати тестові завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=367308

30.04. Алгебра 7 клас.

Повторити розділ 1. Виконати вправи ст. 251 №№1169(б), 1174. 1178(а, б).

Домашнє завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=573779

27.04. Геометрія 7 клас.

Повторити §§9, 10. Вправи на повторення №№713, 715, 722,718.

Домашнє завдання за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=751091

27.04. Фізика 7 клас.

Опрацювати §§33, 34. Вправа №33(1) за посиланням https://www.youtube.com/

Вправа №34(1) за посиланням https://www.youtube.com/

Лабораторна робота №11 за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMTnY-w

04 – 08 травня

Хімія. ст. 164 завдання №№3,4,6 (письмово).

  Біологія.  Робочий зошит ст.95-98 (письмово).

 .Географія. Опрацювати §62.

07.05. Алгебра 7 клас.

Повторити розділ 2. Виконати вправи ст. 254 №№1195(б), 1196, 1201.

Домашнє завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=202799

08.05. Алгебра 7 клас.

Повторити розділ 2. Виконати вправи ст. 254 №№1202,1203,1204.

Домашнє завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=189228

04.05. Геометрія 7 клас.

Повторити §13. Вправи на повторення №№744, 749,750. 

Домашнє завдання за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=870546

08.05. Геометрія 7 клас.

Повторити §16. Вправи на повторення №№775, 782, 784.

Домашнє завдання за посиланнямhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=161829

04.05. Фізика 7 клас.

Опрацювати §36. Вправа №36(1) за посиланням https://www.youtube.com/ 

Лабораторна робота №12 за посиланням https://www.youtube.com/ 

Англійська мова

Опрацювати параграф 7 «Зворотні займенники» на ст. 199; Повторити утворення часів Past Simple, Past Continuous, Past Perfekt. Письмово: впр. 3, 4, 5 ст. 181-182; Усно: 2, 6,  читати і перекладати на ст.180-182.

Посилання на аудіододаток: https://sch2english.at.ua/load/audiododatok/1-1-0-1

( Вибираємо аудіододаток до підручника 7-го класу.

 Слухаємо: Unit-4_lesson-2_page-180_task2)

Українська мова-  опрацювати перший параграф по темі «Частка»,виконати 2 вправи на вибір.Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі «Вшванка й шаровари-українцю не до пари?»

 Українська література- підготувати повідомлення про Олега Ольжича (письмово!), опрацювати матеріал підручника.

 Зарубіжна література- прочитати Айзек Азімов «Фах»( уривок в підручни- ку), знати зміст твору. Подивитись фільм.

Історія середніх віків.

05.05. Тема. Середньовічні школи та університети. Наукові та технічні досягнення. Книгодрукування. Архітектура. Раннє Відродження. Гуманізм. 1.Опрацювати пар. 2.стор. 96-113. Подивитися відео уроки за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=-WxugTj74_

2. Виконати тестові завдання за посиланням  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=429100

Виконати до 7 травня.

07.05

Тема. Практичне заняття. Культурне життя Середньовічної Європи.

Завдання для практичного заняття.

1.  Написати повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі».

2. Описати повсякденне життя середньовічного студента, учня.

3. Підготувати ілюстровану уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори».

Вибрати одне завдання на вибір.